Varend Erfgoed ontvangt subsidie voor versterking historische lint Hoornse havens

De op het Oostereiland  in Hoorn gevestigde Stichting Varend Erfgoed Hoorn heeft subsidie ontvangen voor versterking van het ‘historisch lint’, dat de binnenstad en de Hoornse havens zichtbaar verbindt. 

Als onderdeel van de gemeentelijke haven- en erfgoedvisie zijn de afgelopen jaren vaste ligplaatsen uitgegeven aan bewoonde historische schepen, zoals tjalken, aken en klippers aan Oostereiland, Hoofd en Veermanskade. Deze schepen vormen een aantrekkelijk lint als verbinding tussen de Hoornse binnenstad en de museumhaven op het Oostereiland. Met de recente vaststelling door de gemeenteraad van deze ligplaatsen in het bestemmingsplan is dit als procedurele sluitstuk ook planologisch geborgd.

Verhalen

Om de beleving van de historische haven en de schepen te verbeteren wordt langs het lint een informatieve wandeling gerealiseerd met verhalen van de haven en de historische schepen. De verhalen komen fysiek en digitaal via een app beschikbaar voor bewoners en toeristen.    

Stichting Varend Erfgoed heeft de verhalen die de nautische geschiedenis van Hoorn en de schepen vertellen verzameld en uitgewerkt. Voor het nieuwe vaarseizoen wordt de wandeling uitgerold en is deze beschikbaar voor Hoornse bewoners en bezoekers van de haven.

Prins Bernard Cultuurfonds

Voor de realisatie heeft de stichting een mooie bijdrage mogen ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het fonds was erg enthousiast over deze aanvraag die het mogelijk maakt het varend erfgoed in Hoorn toegankelijk te maken voor een breed publiek.    

Boeten & Breien 3 Boeten & Breien 3
_DSC9470 _DSC9470
IMG_20190914_110232 IMG_20190914_110232
IMG_20180908_161610 IMG_20180908_161610
Laden en Lossen 2019 Laden en Lossen 2019