"De Pinas" Nieuwsbrief nr. 3

ingevoerd op 05-03-2018

De restauratie van De Pinas loopt nog steeds volgens plan. In 2017 is een gedetailleerder indeling gemaakt van het restauratieplan. De eerste fase betreft het vervangen van liggers en spanten, de tweede het verwijderen en vervangen van de huidgangen, te beginnen bij de kielvlakken , de derde fase de mast, zeilen en tuigage en de laatste fase de motor. Nu wordt gewerkt aan het vervangen van het zeilwerk, het spantenstelsel met knieën en mastbank, dat de mastkoker op zijn plaats houdt. 

Bekijk een verslag van de vorderingen van de restauratie en ander nieuws in de laatste nieuwsbrief.

De Pinas1 De Pinas1