Nieuws over "De Pinas"

ingevoerd op 18-01-2016

De Kraamkamer van ”De Pinas”

In september 2015, na de officiële overdracht door de erven Lunstroo aan de stichting Restauratie & Instandhouding van Zeilende Vissersschepen te Hoorn, heeft het 4-manschap van de stichting, die het scheepje gaat restaureren, een begin gemaakt om de restauratie aan te pakken. Onderzoek naar de geschiedenis van de jol is van belang om vast te stellen naar welke status gerestaureerd kan worden. In de archieven van de gemeente Stedebroec zijn summiere gegevens teruggevonden over het bestaan van de jol genummerd BC 11.

Lees verder in: ”De Pinas” Nieuwsbrief nr. 1 (http://www.varenderfgoedhoorn.nl/content/27057/download/clnt/64845_De_Pinas_Nieuwsbrief_I.pdf)

De Pinas De Pinas